AUTOCAD2012 3D入門第13次上課

完整播放清單:
http://groups.google.com/group/autocad2010-3d?hl=zh-TW

今天主要講解範例17、18與3D出圖,
重點在:
1.2D三視圖如何轉3D圖的方法說明
2.如何出圖成簡報或網頁用的圖檔

完成圖如下:

 01_範例17解說
02_範例17(2D圖繪製與擠出)
03_範例17(3D對齊與交集並轉為3D圖形)
04_範例18解說
05_範例18(2D圖繪製)
06_範例18(3D對齊與交集並轉為3D圖形)
07_作業繳交出圖方式說明
08_出圖流程說明
09_開啟視埠工具列設定四張縮圖

 


吳老師 02/12/6

相關影音:
AUTOCAD2012 3D入門第2次上課分享
http://terry55wu.blogspot.tw/2012/09/autocad2012-3d2.html

AUTOCAD2012 3D入門第4次上課分享
http://terry55wu.blogspot.tw/2012/09/autocad2012-3d4.html

AUTOCAD2012 3D入門第6次上課分享
http://terry55wu.blogspot.tw/2012/10/autocad2012-3d6.html

AUTOCAD2010 3D入門第2次上課
http://terry55wu.blogspot.com/2011/09/autocad-3d2.html

AUTOCAD2010 3D入門第4次上課
http://terry55wu.blogspot.com/2011/10/autocad-3d4.html

AUTOCAD2010 3D入門第7次上課
http://terry55wu.blogspot.com/2011/10/autocad-3d7.html

AUTOCAD2010 3D入門第10次上課
http://terry55wu.blogspot.com/2011/11/autocad-3d10.html

AUTOCAD2010 3D入門第11次上課
http://terry55wu.blogspot.com/2011/11/autocad-3d11.html

AUTOCAD2010 3D入門第18次上課
http://terry55wu.blogspot.com/2012/01/autocad-3d18.html

新北市勞工大學AUTOCAD2010 3D入門成果展
http://terry55wu.blogspot.com/2011/12/autocad-3d.html

勞工大學開始選課囉!兩門課一早就額滿。
http://terry55wu.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

論壇:
http://groups.google.com/group/autocad2010-3d?hl=zh-TW

AutoCAD,2012,AutoCAD,2010,2D,3D,入門使用技巧,TQC,TQC+,TQC PLUS,電腦證照,免費線上影音,吳清輝老師,程式設計,線上教學

arrow
arrow

    全站熱搜

    吳老師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()